Sahatavara

Tuotamme kuusi- ja mäntysahatavaraa. Toimituksemme ovat useimmiten hyvin pitkälle räätälöity asiakkaan toivomien pituuksien, kuivausasteen ja sahausmenetelmän mukaisesti. Sahalle hankittava kuusi- ja mäntytukki tulee keskimäärin alle 35 km säteeltä sahalta, joten tunnemme käyttämämme raaka-aineen. Lisäksi käyttämämme puu on lähes 100% sertifioitua.

KORJUU
Puukaupan solmimisen yhteydessä sovitaan korjuuseen liittyvät yksityiskohdat. Korjuussa käytetään metsäkeskuksen antamia suosituksia ja noudatetaan sertifiointikriteerejä.

Asiakaslähtöisyys on johtoajatuksena kaikessa Oy KausalaWood Ltd:n toiminnassa.
Puun- hankinnassa asiakkaan tarpeet otetaan huomioon jo puuta katkottaessa ja näin saadaan tyytyväisiä asiakkaita.
Tukkipuun tarkka talteenotto ja hyvä korjuujälki on metsäosastollemme kunnia-asia

KUIVAUS
Kuivaus toteutetaan kuudella läpiajettavalla kamarikuivaamolla, joiden kapasiteetti on noin 35.000 m3 vientikuivaa sahatavaraa vuodessa.Ajanmukaisissa kuivaamoissa sahatavaran loppukosteus voidaan määrittää asiakkaan toiveiden mukaisesti jopa 10 %:iin. Lämpöenergiansa kuivaamot saavat puunkuorta polttoaineena käyttävältä lämpökeskukselta, jonka teho on 3 MW.

LAIVAUSMERKIT

      US   A
      ST   AB
      V   B
      VI   C
             
             
             


Yhteystiedot


Oy Kausala Wood Ltd
Sahatie 3
47400 Kausala

Kts. tarkemmat yhteystiedot