Puunhankinta ja myynti

Puunhankinta
Raakapuun Oy KausalaWood Ltd:n sahalle hankkii oma metsäosasto. Ostotarpeemme on
n. 60.000 m3, josta 70 % on kuusta ja 30 % mäntyä.

Suurimman osan puista ostamme suoraan lähialueen metsänomistajilta pystykauppoina sekä metsänhoitoyhdistysten toimituksina. Omassa hankinnassa pystymme vaikuttamaan käyttämämme puun laatuun ja järeyteen. Asiakaslähtöinen sahaustapa vaatii oman tehokkaan metsäosaston, joka ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.

Mittaus tapahtuu pystykauppojen osalta motokorjatussa puussa motomitan mukaan ja hankinta-
puiden osalta on siirrytty tehdasmittaukseen, joka tapahtuu nykyaikaisella tukkimittarilla lajittelu-
vaiheessa .Tehdasmittausta valvoo Maa-ja Metsätalousministeriö.

Myynti

Myynti koostuu pääasiallisesti vientimyynnistä, joka on noin 80 % ja suuntautuu kuusen osalta valtaosin Euroopaan ja Kauko-Itään ja männyn osalta Pohjois-Afrikkaan. Asiakkaat ovat pääosin teollisia loppukäyttäjiä.

Yhteystiedot


Oy Kausala Wood Ltd
Sahatie 3
47400 Kausala

Kts. tarkemmat yhteystiedot