Kausala Wood

Tällä hetkellä sahalaitos on keskittynyt kuusi- sekä mäntysahatavaran tuottamiseen.
Sahausmäärä on noin 30 000 m3 vuodessa ja sahaus tapahtuu pelkkahakkuri - pyörösahalinjalla.

Katso esite      

See brochure   

Yhteystiedot


Oy Kausala Wood Ltd
Sahatie 3
47400 Kausala

Kts. tarkemmat yhteystiedot